775 134 585 info@stolart.cz

Kontakty do Hrobu

Spolek Divadlo V Pytli

Mírové náměstí 62
417 04 Hrob

Právní forma: spolek
IČ: 06012418
Zapsáno v obchodním rejstříku – KS Ústí nad Labem , oddíl L, vložka 10498

Běžný účet (platby, účty)
279531481/0300

IBAN:

 

Transparentní účet (podpora, dary)
292878105/0300
IBAN: CZ97 0300 0000 0002 9287 8105

 

 

Petr Stolař (předseda spolku)
info@stolart.cz
775 134 585

Lenka Stolařová (produkční)
divadlovpytli5@gmail.com
777 404 585

Kontaktní formulář

15 + 14 =