775 134 585 info@stolart.cz

Po měsíci příprav a historického bádání se nám podařilo naší přítomností v kostýmech vnést do oslav 770. výročí – Ústí nad Labem – od povýšení na město, historického ducha se špetkou humoru. Mezi jednotlivými hudebními vstupy jsme návštěvníkům za pomoci videoprojekce představili stěžejní etapy z dějin města, za účasti oživených postav. Z obrazu kroniky tak postupně během dne vystoupili takové persony jako je Václav Hájek z Libočan se svými postavami – Russyswad a Lahoboř, první držitel města Erkenbert ze Starkenberka, husitský vojevůdce Jakoubek z Vřesovic, ústecký primas Jan Arnošt Schösser, ústecký lékař z napoleonských válek Johann Anton Stolz, nebo nejslavnější ústečan – zakladatel Setuzy Johann Schicht.
Celkem 12 herců tak během 10 hodin programu vystřídalo na 40 kostýmů.