775 134 585 info@stolart.cz

Hraní pro seniory v Dubí

Po překotných kotrmelcích zákazů a omezení se nám nakonec podařilo uskutečnit živý koncert pod okny Domova seniorů v Dubí – vlastně u obou!!! Díky MKZ DUBÍ – Lence Bláhové za oslovení, díky Aničce Gürtlerové za posvěcení konání ministerstvem, díky...