775 134 585 info@stolart.cz

Masopust v Bžanech

V sobotu 8. února od 9 hodin zveme všechny kdo se chtějí zúčastnit prvně pořádaného Masopustního reje v obci. Začínáme v 9 hodin na statku u nádrže ve Bžanech kde se shromáždí masky a cca v 10 hodin se povozy přemístíme do Pytlíkova odkud začne cesta masopustních masek. Budeme rádi když nás v každé místní části přivítáte s humorem a také před půstem něčím dobrým k zakousnutí …… Na závěr se všichni sejdeme opět ve Bžanech na statku kde budou připraveny zabijačkové dobroty…..

Více informací na http://www.bzany.cz/