775 134 585 info@stolart.cz

PLEŠ MĚSTA HROB

Vzhledem k rušeným akcím uvnitř, rozhodli jsme se napřímit své snahy ven, pod širou oblohu!
A že město PLES města zrušilo, a že průvod v Hrobu je až ten Jarní, vedle všech našich masopustů nachystali jsme (nejen) pro HROBSKÉ náhradní řešení: PLEŠ MĚSTA HROB, aneb takový veselý MASOCHYŤ! Řekněme Masopust jinak ?
Tak tedy, v neděli odpoledne na našem Divadelním dvorku, pro radost a setkání venku…
Pytlíci!
Hrob žije! Ale bez vás to není ono ?
Navštivte nás v Hrobu, stejně k nám jednou musíte!