775 134 585 info@stolart.cz

Páteční podvečer – 1.11.- patřil v Hrobě strašidlům a duchům. V rámci tradičního průvodu se v historickém centru u kašny sešly desítky kostýmovaných účastníků, aby u zbořeniště probudili strážce podzemí, kteří vydali své tajemství. Průvodem všichni došli na bývalé kluziště, kde na všechny čekalo nejen občerstvení, vyhlášení nejhezčích masek a dýní, které byly na povozu přivezeny průvodem, tak i strašidelná stezka, na které jste mohli potkat na 20 kostýmovaných strašidel. I když byl připraven na stezce hřbitov, tak ho nikdo z účastníků nemusel využít a všichni se vrátili v pořádku.
Děkujeme za pomoc a vytrvalost, i přes závěrečný déšť, žákům ZŠ Hrob.