775 134 585 info@stolart.cz

Po překotných kotrmelcích zákazů a omezení se nám nakonec podařilo uskutečnit živý koncert pod okny Domova seniorů v Dubí – vlastně u obou!!!
Díky MKZ DUBÍ – Lence Bláhové za oslovení, díky Aničce Gürtlerové za posvěcení konání ministerstvem, díky Rudolfovi Holčákovi za živé vystoupení a všem v pozadí akce – Lence a Martině. V neposlední řadě velké DĚKUJU všem odvážným a statečným obyvatelům i zaměstnancům Podkrušnohorských Domovů sociální péče, že museli strpět i můj zpěv :-)!
Počty a omezení nedovolily jinak. Ale o to víc jsme si to užili a věříme, že příští neděli 1.11.2020 odpoledne to zase krásně podzimně za okny společně roztočíme!!!
Pevné zdraví a dobrou mysl všem přeje za Divadlo V Pytli
Petr Stolař