775 134 585 info@stolart.cz

Skoro již tradičně jsme se v pátek 7. 8. objevili s naším programem na slavnostním zahájení promítání kinematografu bratří Čadíků.
Jelikož v Ústí nad Labem promítají jíž 18., tedy jsou plnoletí, chtěli jsme jim předat dárek. Divákům jsme tedy na na začátku vybrali pár slov z názvů filmů, které se letos promítají a jejich úkolem bylo sepsat báseň/píseň, která bude obsahovat tyto slova. Než jsme na závěr vydařené básně přečetli, sestavili jsme ještě živý plakát – jeden plakát, na všechny filmy letošního ročníku (Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše, Poslední aristokratka)
Naše vstupy, ve kterých jsme si ještě například procvičili znalost jiných známých filmů a seriálů, doplňovala také živá hudba kapely Brass Bombers.