775 134 585 info@stolart.cz

V neděli 27. 9. bylo na dopravním hřišti pokřtěno nové hasičské auto dobrovolných hasičů v Hrobu. My byli u toho. Nejen děti si mohli vyzkoušet naše sportovní disciplíny. Nad celou hasičskou akcí – a nejen tou – držel ochranou ruku Sv. Florián – tedy patron hasičů. =) 
Za slavnostní požehnání novému vozidlu děkujeme panu farářovi Bogdanu Bláhovi , který pronesl velmi vlídná slova.
K závěru také proběhlo předání oceněn těm, kteří se zasloužili o záchranu lidského života přímo v Hrobu. 
Děkujeme a ať slouží!