775 134 585 info@stolart.cz
Sobotní hlavní náplní bylo pro našich 14 lidí rozjet „náhradní program“ za neuskutečněný Jarní průvod,  Den dětí i Hrobské slavnosti.
A to vše jedním vrzem v komornějším provedení bez pódia a přehlídky pivovarů.
Poprvé za 20 let také neproběhla část domácí tvorby NáHrob Sobě, o to více se však nakonec tančilo!
A to od 15. hodiny až do půlnoci 😉
Děkujeme vše, kteří na zbořeništi v Hrobě přivítali léto!
Stmelujícím prvkem byla i průtrž, která naplnila stany a rozdělila je na pěvecký a taneční.
Tak hezké jaro všem!!!