775 134 585 info@stolart.cz

„KOVIDOVÉ“ ALTERNATIVY PROGRAMŮ

 Jsme si plně vědomi potenciálních nebezpečí i nastavených omezení v celém společenském životě.

   Současně jsme si však vědomi potřeby udržování vzájemné komunikace a sdílení společných prožitků.

   V neposlední řadě jsme si pak jisti, že pouze překonáním překážek, do cesty nám vložených, se můžeme posouvati dál…

   Předkládáme vám ke zvážení formu provedení masopustního reje, dětského dne či městské slavnosti v časově rozloženém a skupinově segmentovaném provedení. Akce by proběhla:

  1.  jako pohádková nebo naučná stezka s připravenými úkoly a kvízy. Stanoviště by byla obsazena, jako na všech našich akcích, pohádkovými postavičkami, jen tentokrát s průběžnými starty.
  2. Jako průjezd obcí po předem určené trase, kde diváci zůstávají u svých plotů, zahrad nebo oken a herecké představení pozvolna putuje obcí…

   Zkušenosti s obdobnou formou akce máme např z „Oživených pohádkových vodáren“ nebo „Pohádkové prohlídky zámku“ či „Pohádkové SAFARI“ v ZOOPARKU Chomutov! Pokud bychom nevolili direktivní formu startů, např. podle ulic, čtvrtí, věku nebo jiné, můžeme toto přesunout na aktivitu návštěvníků, kteří by se telefonicky hlásili na určitou dobu startu s informací o počtu členů jejich skupiny, až do naplnění kapacity (např starty po pěti minutách pro max desetičlenné rodinné týmy) s tím, že do začátku startu nedorazí dříve než 15 minut předem. (Tedy 30 lidí v jeden čas, za hodinu pak 120 startů). Opět vycházíme ze zkušeností rezervací oživeného zámku.

   Technicky jsme schopni zabezpečit kompletně celou akci. To znamená:

– příprava trasy, soutěžních stanovišť včetně obsluhy v kostýmu,

– ozvučení startu, moderátor, hudba

– zajištění hladkého průběhu na startu a v cíli, popřípadě vydávání odměn.

– výzdoba a rekvizity k vybranému tématu

   Pokud by obec z kapacitních důvodů nechtěla nebo nemohla, jsme schopni případně nabídnout službu zajištění objednávek a rezervací startu s pohlídáním kapacity startů, dle aktuálních platných vládních nařízení, vybranou formou (telefon, mail), uvedenou na plakátu a pozvánce.

   Vycházíme z vládního plánu uvolňování, kdy prozatím více neví. Třeba kulturní a sportovní akce do 50 lidí v místě a čase. Ta se ovšem průběžně mění, ale na změny jsme schopni reagovat, za dodržení všech bezpečnostních hygienických opatření.

   Cena zůstává stejná jako u našich obdobných kulturních akcí, jen s tím, že místo stacionárních atrakcí budou aktivity v čase a prostoru rozložené. 

Délka představení

Dle vašeho přání

}

Celková délka programu

Zcela jistě se protáhne

Technické požadavky

Podle náročnosti akce. 
Na jízdy městem žádné =)

Příjezd

maximálně 1 hodina před začátkem 

s

Upozornění

Ke stažení